SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

ESPIRA RÅ

Formål
Formålet med Skolespira er å gi barna en flott opplevelse av sitt siste år i barnehagen og ruste dem til å takle overgangen til skolen, slik at den kan bli så gledesfylt og enkel som mulig. De eldste barna i Espirabarnehagene skal ha de beste forutsetninger for sin videre, livslange læring.

Effektmål
Vi ønsker at barna skal:

  • Glede seg til å begynne på skolen
  • Få kunnskaper, holdninger og ferdigheter gjennom innholdet i Skolespira som vil gjøre overgangen til skolen lettere.
  • Oppleve nye utfordringer og nye opplevelser som gjør det siste året i barnehagen til et spennende år.
  • Oppleve avskjeden med barnehagen som et naturlig og udramatisk brudd.

Innhold
Vi skal jobbe med former, figurer, tall, bokstaver, språk, matematikk, drama, forming, musikk, matlaging, miljøvern, trafikk og bevegelse på Skolespira. Gjennom lek og læring skal vi ha det kjekt sammen, og gjøre barnas overgang til skolen så enkel som mulig. Vi ønsker å ta tak i det barna viser interesse for, og ha rom for spontanitet der vi kan jobbe med ulike prosjekter.

Prosjekter kan oppstå fra tema som vi voksne henter fra pedagogisk plan, eller spontant fra det vi opplever at barna er opptatt av der og da.

Som pedagogisk verktøy vil vi blant annet bruke ”Mattemeis”, ”Lekespiras Fagkort”, og ”Trafikk-vennen Tarkus” (Trygg trafikk).

Espiralekene, vår egen idrettsdag
Hvert år arrangerer Espira barnehagene i Bergen og omegn idrettsdag for alle Skolespirene på Fana stadion. Dette er en gøy dag med mange kjekke aktiviteter for store og små. Det hele avsluttes med en storslagen medalje seremoni.

Overnatting
Det store høydepunktet i slutten av barnehageåret er overnattingen for alle Skolespirene i barnehagen. Dette er noe barna gleder seg veldig til.

Personvern og cookies