Måltider

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet ” Retningslinjer for mat og måltider i barnehager” som vi forholder oss til.

Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse, måltider,kosthold og hygiene er nedfelt i barnehagelovens innhold og oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygene, aktivitet og hvile.

Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og bør forankres i barnehagens årsplan.

Retningslinjene sier bla.:

* Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper:

Gruppe 1: grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.

Gruppe 2: grønnsaker og frukt og bær.

Gruppe 3: fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, ertet etc.

* Plantemargarin og olje bør velges fremfor smør og smørblandende margarintyper.

* Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lett melk eller lettmelk.

* Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør tilbys til måltidene.

I Espira barnehagene serveres det i utgangspunktet to brødmåltider hver dag med frukt/grønnsaker til. Flere barnehager har i tillegg varm lunsj og egne bakedager.

Vi har egen hygiene- og kjøkkeninstruks godkjent av Mattilsynet.

I tilfeller hvor spesielle hensyn må tas, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem.

Måltidet er en sosial arena og rammen rundt et måltid er derfor veldig viktig.

I Espira legger vi vekt på følgende:

* Rolig atmosfære og stemmebruk. Det skal være hyggelig å sitte å spise.

* God tid rundt måltidet.

* Maten som skal tilbys skal være innbydende.

* God bordskikk.

* Legge opp til at barna skal klare seg mest mulig selv.

* Grønnsaker/ frukt til hvert måltid.

* De voksne skal være gode rollemodeller.

* La barna være deltakende i forberedningen av måltidet ( i den grad det lar seg gjøre).

Gebursdagsfeiring.

Barnehagene har forskjellige måter å markere gebursdagen til barna.

Vi legger vekt på at det skal være sunne alternativer.

Personvern og cookies