Barnegrupper

Espira Rå barnehage åpnet i desember 2006. Vi har 11 avdelinger med plass til 255 barn fordelt på to bygg.

Vi opplever noen ganger at dette med store barnehager debatteres rundt oss. Enkelte tar kontakt og lurer på om ikke det å ha plass til 255 barn går ut over tilbudet. Vi ønsker å bidra til å ta fokuset litt bort fra størrelsen, da vi opplever ingen begrensninger med det å være stor her hos oss.

Noe av dette kan forklares med at vi kan tilby en personalgruppe som er meget gode på å se mulighetene i stedet for begrensningene, og når vi da har over 50 ansatte, hvorav 24 stykker har pedagogisk utdannelse, blir det mye kreativitet. Dette gir oss også mangfold i den spisskompetansen som til enhver tid ligger i personalet, et mangfold som vi utnytter godt på tvers av både avdelinger og på tvers av byggene.

Organiserning er selvsagt viktig i forhold til det å være en stor barnehage. Vi har bevisst valgt å dele barnehagen opp i 11 avdelinger. Disse opptrer som selvstendige i det aller meste de foretar seg, og dette skaper også en nærhet til det enkelte barn og deres familie.

Barnehagen vår er et godt sted å være for både voksne og barn. Vi opplever at størrelsen gir oss mangfold og muligheter, og at vi driver en barnehage som i aller høyeste grad ser enkeltbarnets behov. Brukerundersøkelsen som er besvart av foreldrene gir oss en god pekepinn på dette!

Personvern og cookies