Om oss

Espira Rå barnehage åpnet 27. desember 2006. Vi har plass til 255 barn, fordelt på to bygg, med til sammen 11 avdelinger. Barnehagen ligger i Steinsvikvegen like ved Rå ungdomsskole og Nordahl Grieg VGS. Vi har minst 2 pedagoger på hver avdeling, noe som gir oss et faglig og utviklende arbeidsmiljø. I barnehagen vår kan vi tilby musikkverksted, imponerende fellessamlinger for liten og stor, Språk og Sprell, Minirøris, Forskerfabrikken, kreativitet, turer i nærmiljøet vårt, gym på store fellesrom, engasjerte voksne og mye mer.

Mat og kosthold

Espira Rå er en fullkostbarnehage. Det betyr at foreldrene betaler kostpenger, som skal dekke de faktiske kostnader. Vi har ansatt to kokker, en på hvert hus, som hver dag tilbereder alle måltider og utarbeider menyer. Varmlunsj serveres to dager pr uke. Ellers tilbys havregrøt, musli, skive- og fruktmåltid.  Menyen er variert, og skal gjenspeile et vanlig sunt kosthold. Av og til er det rom for både smoothie, grove vafler, lapper, boller og annet godt.

Om det å være stor

Vi opplever ennå at dette med store barnehager debatteres rundt oss.
Mange tar kontakt og lurer på om ikke det å ha plass til 255 barn går ut over tilbudet. Vi ønsker å bidra til å ta fokuset litt bort fra størrelsen, for vi opplever ingen begrensninger med det å være stor her hos oss. Nyere forskning (Fafo-rapporten “Har barn det bra i store barnehager?”, 2016), viser at størrelsen på barnehagen ikke har noe å si for kvaliteten. Noe av dette kan forklares med at vi kan tilby en personalgruppe som er meget gode på å se mulighetene i stedet for begrensningene. Når vi da har over 50 ansatte, hvorav 24 stykker har pedagogisk utdannelse, blir det mye kreativitet. Dette gir oss også mangfold i den spisskompetansen som til enhver tid ligger i personalet, et mangfold som vi utnytter godt på tvers av både avdelinger og på tvers av byggene.
Organisering er selvsagt viktig i forhold til det å være en stor barnehage. Vi har bevisst valgt å dele barnehagen opp i 11 avdelinger. Disse opptrer som selvstendige i det aller meste de foretar seg, og dette skaper også en nærhet til hvert enkelt barn og deres familie.

Personvern og cookies