Eget kor

I Espira Rå barnehage har vi eget kor, Råstjernene. Koret består av førskolebarna og er organisert på tvers av byggene. Råstjernene opptrer på fellesarrangementer i barnehagen og de holder egne konserter for foreldrene.

Hvert år går koret Luciatog og holder konsert på Nordahl Grieg Videregående skole og på Lagunen.

Koret ledes i 2013/2014 av Ingrid Matre, som er assisterende styrer og Lena Andersen, som er pedagogisk leder på Jupiter.

Personvern og cookies