Dramagruppe

Vi har dramapedagog i barnehagen vår som ukentlig har små dramagrupper sammen med 4-åringene. Her har de ulike dramaleker hvor de dramatiserer eventyr og andre spennende ting. Dramagruppens mål er at barna skal bli trygge på seg selv, tørre å dramatisere og kjenne gleden over å kunne ta andre roller og perspektiv.

Personvern og cookies